THỬ VẬN MAY PUBG Mobile

Thử vận may random PUBG Mobile, cơ hội sở hữu acc khủng

9,000đ cơ hội sở hữu acc khủng

50% acc đúng mật khẩu, 50% sai mật khẩu và xác minh, 10% acc VIP .

Hiện còn: 0

Tỉ lệ đúng mật khẩu 50%

50% sai và xác minh

10% nhận acc VIP

18,000đ 80% sở hữu acc đúng

80% acc đúng mật khẩu, 20% sai và xác minh, 40% acc VIP.

Hiện còn: 165

Tỉ lệ đúng mật khẩu 80%

20% sai và xác minh

40% nhận acc VIP

50,000đ 100% sở hữu acc đúng

100% acc đúng mật khẩu, 5% acc bị xác minh, 50% acc VIP .

Hiện còn: 0

Tỉ lệ đúng mật khẩu 100%

5% acc bị xác minh

50% nhận acc VIP

100,000đ 100% sở hữu acc đúng

100% acc đúng mật khẩu, 70% acc VIP .

Hiện còn: 0

Tỉ lệ đúng mật khẩu 100%

20% acc nhiều UC

70% nhận acc VIP

.