THỬ VẬN MAY LIÊN QUÂN 9K

Thử vận may với tài khoản Random, cơ hội sở hữu acc khủng

9,000đ cơ hội sở hữu acc khủng

95% acc đúng mật khẩu, 30% acc trắng thông tin, 70% acc VIP có thông tin không thể đổi mật khẩu.

Hiện còn: 278

Tỉ lệ đúng mật khẩu 95%

30% acc trắng thông tin

70% VIP không thể đổi pass

18,000đ 100% sở hữu acc đúng

70% acc trắng thông tin, 100% sở hữu từ acc để chơi, 30% sở hữu acc VIP 30-80 tướng.

Hiện còn: 18

Tỉ lệ trúng 100% có acc chơi

70% acc trắng thông tin

30% acc VIP 30-80 tướng

50,000đ 100% sở hữu acc trắng

100% acc trắng thông tin, 100% sở hữu từ acc để chơi, 30% sở hữu acc VIP 40-80 tướng

Hiện còn: 0

Tỉ lệ trúng 100% có acc chơi

100% acc trắng thông tin

30% acc VIP 40-80 tướng

100,000đ sở hữu trên 18 tướng

Tài khoản garena trắng thông tin, 100% sở hữu từ 18 tướng trở lên, 40% sở hữu acc VIP 40-80 tướng.

Hiện còn: 0

100% acc từ 18 tướng trở lên

30% acc VIP 40-80 tướng

100% acc trắng thông tin

.